Wielki Czwartek 28.03.2024r.

9 maja 2024 wielun 0

Ewangelia (Łk 4, 16-21) Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał […]

Niedziela Palmowa 24.03.2024r.

9 maja 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 11, 1-10) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według świętego Marka Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, […]

VI Niedziela Zwykła 11.02.2024

4 kwietnia 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, […]

V Niedziela Zwykła

17 lutego 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według Świętego Marka Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona […]