BOŻE NARODZENIE 2021

Ewangelia (Łk 2, 1-14)

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

DZISIAJ NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL.

Dziś jest Boże Narodzenie! W tym Świętym Dniu wszyscy jesteśmy zaproszeni, by udać się z pasterzami do Betlejem, aby pełni radości kontemplować i uwielbiać Dzieciątko Jezus, Nowonarodzonego Mesjasza, naszego Zbawiciela, wspaniały Dar nieskończonej miłości Boga do ludzi.

Boże Narodzenie, jest niewypowiedzianą tajemnicą, która przyniosła człowiekowi nadzieję i zbawienie. Wiadomość, którą Bóg wysłał do ludzi i którą Anioły obwieściły pasterzom tej Świętej Nocy, jest wiadomością pełną radości. Wypłynęła ona ze Stajenki Betlejemskiej i przeniknęła cały świat: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). 

W tych słowach Anioła, możemy odnaleźć prawdziwy sens Bożego Narodzenia oraz przyczynę tej wielkiej radości: Jezus rodzi się, by być naszym Zbawicielem; Narodziny Jezusa, napełniają nas ogromną radością, ponieważ wiemy, że mamy teraz Zbawiciela, który się o nas zatroszczy, i w którym możemy pokładać wszelkie nadzieje. Pójdźmy z ubogimi pasterzami do Betlejem, by złożyć z pokorą hołd Bożej Dziecinie; zwróćmy się do Matki Bożej i prośmy Ją o łaskę przeżywania Świąt sercem upodobnionym do Jej Serca:  niesplamionego grzechem, pokornym, ubogim i oderwanym od spraw tego świata. To jest najlepszy  sposób, by pojąć głęboki sens Bożego Narodzenia oraz aby godnie przyjąć  Zbawiciela w naszych sercach i radować się z Jego Boskiej Obecności.

„Oto zwiastuję wam radość wielką…, dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11). Jeszcze niedawno zasiadaliśmy przy wigilijnym stole. Był opłatek, którym łamaliśmy się z najbliższymi, były życzenia, które składaliśmy sobie nawzajem. A teraz jesteśmy tutaj, bo nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez Mszy świętej.

Chociaż zmęczenie przedświątecznym zagonieniem i przeżycia Wigilii nie sprzyjają rozmyślaniom, zechciejmy przez chwilę zastanowić nad tym, o co naprawdę chodzi w Bożym Narodzeniu. Nie w tym komercyjnym, które w reklamie i supermarketach trwa już od tygodni, ale w tym prawdziwym, które dzisiaj rozpoczynamy.

Św. Łukasz opisuje je w bardzo prosty sposób. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 6-7).

Święta Bożego Narodzenia, to jednak nie tylko wspomnienie czegoś, co wydarzyło się dawno temu. Jest to przede wszystkim „Dobra Nowina” skierowana do nas wszystkich. Nie może w nich zabraknąć zadziwienia wiary, które rodzi się z uświadomienia sobie, że „niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie” to „Zbawca i nasz Bóg”, to Ten, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Jak mówimy w wyznaniu wiary. Prawdziwy sens tego, co wydarzyło się niegdyś w Betlejem, odsłania nam św. Paweł w II czytaniu mszalnym:„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tt 2, 11). Każde Boże Narodzenie mówi nam o niezwykłej i niepojętej bliskości Boga. Przypomina nam, że Dziecię „owinięte w pieluszki i położone w żłobie” to naprawdę Emmanuel – „Bóg z nami”. Przypomina nam, że w Dziecięciu z Betlejem Bóg stał się tak bardzo bliski dla każdego z nas, że możemy do Niego odnosić się z wielką miłością, z jaką odnosimy się do nowo narodzonego dziecka.

Nie ma Bożego Narodzenia bez wiary. Aby rozpoznać obecność „Boga z nami” i pozwolić Mu działać w naszym życiu, trzeba mieć coś z postawy pasterzy. Przede wszystkim postawę opartą na prostocie i wierze. Oni pierwsi uwierzyli że Dziecię w żłobie jest oczekiwanym Mesjaszem, Odkupicielem świata. Skoro tylko dotarła do nich niezwykła wiadomość: „dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11), „z pośpiechem” wyruszyli w drogę. To, co usłyszeli było dla nich tak ważne, że wyruszyli bez najmniejszej zwłoki. Z pewnością popychała ich także ciekawość, ale przede wszystkim poruszenie wielką sprawą, która została ogłoszona właśnie im, ludziom małym i nieznaczącym. Pasterze uczą nas stawiania Boga na pierwszym miejscu.

Powiedział kiedyś Adam Mickiewicz: ”Wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, ale biada ci, jeśli się nie narodził w tobie”.

Dzisiaj dla tak wielu ludzi sprawy Boże przestały być ważne. W spisie rzeczy najważniejszych Bóg często znajduje się na szarym końcu. Często także my wolimy mieć do czynienia z Bogiem dalekim, stojącym w bezpiecznej od nad odległości, z Bogiem, który za bardzo nie wtrąca się w nasze sprawy. Także nam marzy się czasem Zbawiciel potężny, jakiegoś rodzaju mag, który za jednym pociągnięciem rozwiąże definitywnie wszystkie nasze trudności.

Bóg, który kolejny raz przychodzi do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia nie będzie narzucał nikomu swej obecności, jak nie narzucał się mieszkańcom betlejemskich domów, którzy nie otworzyli drzwi w noc Jego przyjścia na świat. On wyraża jedynie gorące pragnienie przyjścia do każdego z nas. I przyjdzie, jeśli mu na to pozwolisz. Za chwilę, odmawiając nasze „Wyznanie Wiary” przyklękniemy na dobrze znane nam słowa: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem”. Wymawiając te słowa, niech każdy z nas zrobi to w poczuciu wielkiej wdzięczności i niech pomyśli wyjątkowo tylko o sobie: To dla mnie, naprawdę, Bóg stał się człowiekiem.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 25.XII.2021r.

1.„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Wlewa nadzieję w serca ludzkie, często poddające się zwątpieniu, rozpaczy i lękom o przyszłość. Niech tegoroczne święta staną się dla wszystkich Drogich Parafian i Gości pełne Bożego błogosławieństwa od Nowonarodzonego i wszelkich łask, jakie On wniósł, przychodząc na świat. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

2.26.XII – niedziela – ŚWIĘTO ŚW.RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA; w niedzielę także wspominamy ŚW.SZCZEPANA– DIAKONA I PIERWSZEGO MĘCZENNIKA.

3.27.XII – poniedziałekŚWIĘTO ŚW.JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY. W tym dniu święci się wino, które podaje się wiernym do picia. Jest to bardzo stara tradycja Kościoła, sięgająca czasów średniowiecza. Związana jest z pewną legendą, według której św. Jan miał pobłogosławić kielich zatrutego wina. Wersje tego przekazu są różne. Jedna mówi, że to cesarz Domicjan, który wezwał apostoła do Rzymu, by tam go zgładzić, podał mu kielich zatrutego wina. Św. Jan pobłogosławił go, a kielich się rozpadł.

4.28.XII – wtorek – ŚWIĘTO ŚW.MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW. Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je „pierwocinami Kościoła”. Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.

5.31.XII. – piątek – Ostatni dzień starego Roku.  Podziękujemy Panu Bogu za miniony rok i poprosimy o Boże błogosławieństwo na następny.

5.1.I .2022 r. –sobota –UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. W tym dniu obchodzimy też 55 Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

6. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali świąteczny wystrój kaplicy i osobom zaangażowanym przy budowie żłóbka. Wszystkim za wszelkie dobro mówimy staropolskie Bóg zapłać!

7.W poprzednim tygodniu 22.XII urodziny obchodził Tomasz Tymochowicz. Niech dobry Bóg obdarza Go zdrowiem, spokojem i potrzebnymi łaskami.

8.W Dniu 24.XII w piątek urodziny obchodziła nasza Pani Lodzia.Jej także składamy  życzenia .Dużo zdrowia i obfitych łask Bożych w dalszym zyciu.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*