XXX Niedziela Zwykła 29.X.2023r.

Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Największe przykazanie to przykazanie miłości Boga. Bóg jest pierwszy w naszej miłości. Nie człowiek, lecz Bóg. Słuchanie Boga buduje naszą wiarę i skłania nas do szukania Tego, który do nas mówi. Słuchanie Boga łączy się z otwieraniem serca na Niego, a to jest miłością. Od słuchania Boga przechodzimy do Jego poznania, a tym samym stajemy się wolnymi. Zostaliśmy stworzeni przez Miłość i żyjemy w Bogu, w Jego miłości. Będąc świadomi, że jesteśmy kochani przez Niego, odczuwamy swoją wartość. Miłować w sercu, to dążyć do rozumienia Boga sercem. Powinniśmy miłować Boga tym wszystkim, co przeżywamy w sercu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*