Wielki Czwartek 28.03.2024r.

9 maja 2024 wielun 0

Ewangelia (Łk 4, 16-21) Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał […]

Niedziela Palmowa 24.03.2024r.

9 maja 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 11, 1-10) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według świętego Marka Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, […]