Siódma Niedziela zwykła

23 lutego 2019 wielun 0

    Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują – takie jest wyraźne zalecenie Jezusa, tymczasem dobrze wiemy, że na okazaną nam wrogość […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

16 lutego 2019 wielun 0

                                 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZEKLEŃSTWO     Błogosławieństwa, o których mówi […]

Rocznica sakry biskupiej – życzenia :)

31 stycznia 2019 wielun 0

  Z okazji czwartej rocznicy sakry biskupiej Księdza Biskupa Adama , składamy najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej.Niech […]

NIEDZIELA 3 lutego 2019

31 stycznia 2019 wielun 0

  Jezus odrzucony w Nazarecie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa […]

27 STYCZNIA 2019 Trzecia Niedziela zwykła

26 stycznia 2019 wielun 0

Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej okazałe zewnętrznie, ale w rzeczywistości nieskończenie uroczyste. Jezus w synagodze nazaretańskiej otwiera księgę Izajasza i czyta — a niewątpliwie nie jest to przypadek […]

Niedziela Chrztu Pańskiego

12 stycznia 2019 wielun 0

 „ Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest …” ( Łk 3, 21). Bracia i Siostry w Zbawicielu naszym!!! Za nami już […]

Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2019 wielun 0

Mędrcy udali się do Betlejem,  by spotkać Zapowiedzianego i Obiecanego i przekonać się, kogo wskazała im Gwiazda Betlejemska, poznać prawdę, złożyć hołd nieznanemu Dziecięciu – […]