I Niedziela Adwentu 3 grudnia 2023

5 stycznia 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo […]

XXXIII Niedziela Zwykła 19.XI.2023r.

5 stycznia 2024 wielun 0

Ewangelia (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z […]

XXXII Niedziela Zwykła 12.XI.2023r.

13 listopada 2023 wielun 0

Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu […]

XXX Niedziela Zwykła 29.X.2023r.

13 listopada 2023 wielun 0

Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden […]

XXVIII Niedziela Zwykła 15.X.2023r.

13 listopada 2023 wielun 0

Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie […]