IV Niedziela Zwykła

17 lutego 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, kto ma władzę Słowa Ewangelii według świętego Marka W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi […]

III Niedziela Zwykła 21.01.2024r.

17 lutego 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do […]

II Niedziela Zwykła B 14.01.2024r

2 lutego 2024 wielun 0

Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza Słowa Ewangelii według świętego Jana Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: […]

I Niedziela Adwentu 3 grudnia 2023

5 stycznia 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo […]