I Niedziela Adwentu 3 grudnia 2023

5 stycznia 2024 wielun 0

Ewangelia (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo […]

XXXIII Niedziela Zwykła 19.XI.2023r.

5 stycznia 2024 wielun 0

Ewangelia (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z […]