Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2022

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Dziś, pierwszego dnia nowego roku, z głębi serca wypływa żywe pragnienie, aby życzyć nadziei na lepszą przyszłość wszystkim rodzinom i całemu światu. Ale to Kościół na początku tego nowego roku, składa nam najlepsze życzenia; Składa je za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, która w swojej wzniosłej roli Matki, daje nam Jezusa – błogosławiony Owoc Jej dziewiczego łona i najcenniejszy skarb dla naszego życia duchowego. Obecność Jezusa w naszej duszy jest niewątpliwie tym, co najpiękniejsze i najbardziej święte, czego można życzyć chrześcijaninowi. Jaka więc powinna być nasza wdzięczność wobec Matki Bożej za dar tak wzniosły i niewypowiedziany!

Dziś Kościół zwraca się do Matki Jezusa i prosi dla wszystkich wierzących o matczyne wstawiennictwo, aby błogosławieństwo Pana, które obiecał Izraelowi, o którym mówi pierwsze czytanie dzisiejszej Mszy św., dotarło do wszystkich ludzi i wniosło do każdego serca obfite dary Bożego zbawienia i prawdziwego pokoju. Jakże wielkim błogosławieństwem dla ludzkości jest Dziewica Maryja! Jest naprawdę błogosławiona między niewiastami, ponieważ wydając na świat Zbawiciela, zamieniła przekleństwo Ewy w błogosławieństwo i wybawiła ludzkość od przekleństwa grzechu i śmierci.

Kościół rozpoczynając nowy rok od uroczystości, którą dziś obchodzimy, podkreśla wyjątkowe miejsce pokornej Dziewicy z Nazaretu, Matki Zbawiciela i naszej Matki w historii Zbawienia ludzkości. Odkupienie zaczęło się właśnie dzięki Niej. Poprzez Jej Fiat, bezwarunkowe przyjęcie i zaakceptowanie zbawczego planu Ojca Niebieskiego, umożliwiła Słowu Bożemu przyjście na świat i rozpoczęło Jego dzieło zbawienia. Od tego dnia Matka Boża nadal pełni swoją rolę matki, aby rodzić Jezusa w sercach ludzi, obdarzając ich życiem Bożym.

Boskie Macierzyństwo jest podstawowym powodem wielkości i godności Najświętszej Maryi Panny; Ono właśnie wyjaśnia i nadaje sens Jej życiu i misji; Od niego pochodzą wszystkie pozostałe przywileje oraz szczególne zadanie bycia wzorem i obrazem Kościoła.

Myśl o tym, że Boskie Macierzyństwo Maryi rozciąga się na każdego z nas, zalewa nas wielką pociechą, a szczególnie fakt, że będzie Ona zawsze w pobliżu, oraz że będzie nam towarzyszyć podczas podróży tego nowego roku.

Na początku tego nowego roku prośmy Dzieciątko Jezus o łaskę, aby pomogło nam lepiej poznać naszą Matkę, by wzrastać w miłości do Niej i aby coraz gorliwiej móc naśladować Jej cnoty. Często kierujmy wzrok i nasze myśli do naszej drogiej Matki i z bezgraniczną ufnością prośmy Ją, by nauczyła nas kochać Jezusa swoją matczyną miłością i przeżyć pobożnie ten Nowy Rok wraz z Nią i naszym Zbawicielem. Jest to niewątpliwie najpiękniejsze życzenie, największe dobro, którego możemy oczekiwać, i najlepszy sposób na przeżycie właśnie rozpoczętego roku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*